Orăştie – Scurt Istoric

By | 23 February, 2014
Stema Orastiei.

Stema Orăştiei.

Picior de plai ardelenesc, Orăştia este un colţ de pământ românesc de o cunoscută obârşie dacică, cu oameni şi locuri într-o necontenită devenire. Străveche, dar mereu tânără, Orăştia işi deschide primitoare porţile tuturor acelora care vin să-i cunoască tainele şi frumuseţile, să-i sporească bogăţiile, să-i scrie o nouă istorie, pe măsura timpului nostru.

Istoria multiseculară a acestei localităţi şi-a lăsat amprenta prin vestigiile ce alcătuiau cândva zidurile cetăţilor dacice şi romane, prin slova cărţilor în limba neamului, căci aici s-a tipărit Palia, unul dintre primele monumente de limbă naţională, prin pământul care a zămislit aici frumuseţi ce înfloresc în lumina evului nou.

Un popas la Orăştie, pentru drumeţii care se află prin aceste părţi ale ţării, înseamnă deopotrivă cunoaşterea mărturiilor trecutului, a tradiţiilor de cultură specifice locurilor. Vizitând împrejurimile Orăştiei, mai cu seamă vestigiile cetăţilor dacice de la Costeşti, Blidaru şi Sarmizegetusa, se vor întâlni cu istoria milenară a poporului nostru, vor înţelege şi vor rămâne impresionaţi de trecutul zbuciumat, dar încărcat de glorie al strămoşilor.

Municipiul Orăştie, atestat documentar în anul 1224, cunoaşte o dezvoltare rapidă în cei 790 de ani (1224 – 2014) de existenţă şi în pofida atacurilor frecvente ale armatelor turceşti şi ale distrugerilor implicite, devine unul din cele Şapte Scaune Săseşti ce administrează Transilvania în timpul Imperiului Austro-Ungar. Are trei comunităţi mari românească, maghiară şi săsească, fiecare având propria confesiune creştină şi lăcaşuri de cult, dar şi elemente de arhitectură civilă. Numele oraşului a variat în decursul vremii, având diferite origini. Astfel pe la 1224 oraşul s-ar fi numit Waras, iar pe la 1425, când saşii din Orăştie devin furnizorii turcilor, oraşul apare sub numele german Bros sau Broos. Pe la jumătatea secolului al XVI-lea i se mai spunea şi Saxopolis, iar pe la 1577 este atestat numele maghiar Szaszvaros (oraşul saşilor), iar numele de Orăştie este atestat în 1582 în cunoscuta carte Palia de la Orăştie.

Sursa: Petru Baciu – Orăştie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.